CHECKLIST BEOORDELING MELDINGEN BBK

Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel voor het beoordelen van meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het gaat daarbij om meldingen van toepassingen van grond, baggerspecie of bouwstoffen.
Met het doorlopen van slechts één vragenformulier zorgt u voor een transparante beoordeling van de melding en heeft u de melding gecheckt aan alle van toepassing zijnde eisen van het Bbk.
De checklist is gebaseerd op het Besluit bodemkwaliteit van 22 november 2007 (Staatscourant 2007, 247) en de bijbehorende regelingen tot en met 1 januari 2016 (Staatscourant 2015, 41632 d.d. 19-11-2015).

Het XML-bestand van de melding kan worden ingelezen, zodat de onderstaande basisgegevens niet hoeven te worden overgenomen. Beantwoord na het importeren nog de onderste twee vragen en start de beoordeling door op verder te klikken.

Importeer XML-bestand

Controle toepassing in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

? Naam toepasser
(eigenaar of opdrachtgever)

De toepasser is degene die eigenaar is van het perceel waarop de grond, baggerspecie of bouwstoffen wordt toegepast of degene die opdracht heeft gegeven voor het toepassen van de grond, baggerspecie of bouwstoffen.

? Naam uitvoerder
(degene die namens de opdrachtgever toepast)

De uitvoerder is degene die in opdracht van de eigenaar van het perceel grond, baggerspecie of bouwstoffen toepast op dat perceel. In de regel zal dat de hoofdaannemer zijn.

Registratienummer melding (meldingsnummer)

Toepassingslocatie: projectnaam

? Projectgegevens: startdatum project

De melder kan ervoor kiezen om in het meldingensysteem een project aan te maken. Dit heeft vooral voordeel wanneer in een toepassing meerdere partijen worden toegepast. De projectgegevens zijn dus niet gelijk aan de toepassingdetails.

Projectgegevens: einddatum project

Details toepassing: startdatum toepassing

Details toepassing: einddatum toepassing

Details toepassing: hoeveelheid

? Toepassingslocatie: adres

De melder geeft doorgaans de adresgegevens van de locatie van toepassing op. In een aantal gevallen zullen adresgegevens of postcodes niet voorhanden zijn (bijvoorbeeld bij toepassing in de uiterwaarden). In die gevallen zal de melder dergelijke gegevens achterwege laten. Dan moeten wel de X en Y coördinaten opgegeven worden.

Toepassingslocatie: postcode

Toepassingslocatie: plaats

Toepassingslocatie: x-coordinaat

Toepassingslocatie: y-coordinaat

Herkomstlocatie (van de partij): adres

Herkomstlocatie (van de partij): postcode

Herkomstlocatie (van de partij): plaats

Herkomstlocatie (van de partij): x-coordinaat

Herkomstlocatie (van de partij): y-coordinaat

Is er sprake van een toepassing van grond / baggerspecie? Ja Nee

Is er sprake van een toepassing van bouwstoffen? Ja Nee